uavconf

Zgłaszany artykuł powinien być przygotowany wg wytycznych/Formatki artykułu

 

(Formatka artykułu)

 

Autorzy zgłoszonych materiałów proszeni są o przestrzeganie poniższych zasad redakcyjnych.
Stosować edytor Word for Windows (format .doc). W całym tekście stosować krój czcionek New Roman rozmiaru 11 punktów. Do tytułów zastosować rozmiar czcionek 12 punktów, pogrubione. Tytuły i śródtytuły pisać wyłącznie wielkimi literami, wycentrowane. Tytuł artykułu poprzedzić imieniem i nazwiskiem autora (ów) oraz nazwą instytucji (wycentrowane). Rysunki należy numerować i opisywać poniżej rysunku stosując centrowanie np. Fig.3. Tekst podpisu pod rysunkiem. Rozmiary rysunków powinny mieścić się w polu 13x19cm włączając w to podpis. Do opisu rysunków i tabel stosować rozmiar czcionki 9 punktów. Tytuły tabel umieszczać ponad tabelami, np. Table 3. Tytuł tabeli. Do tworzenia zależności matematycznych stosować Microsoft Equation 3.0. Zestawienie literatury sporządzać w porządku alfabetycznym jak poniżej. Odwołując się w tekście do bibliografii należy stosować nazwisko autora i rok publikacji w kwadratowych nawiasach, np. (Kowalski et al., 1998). Stosować format strony:18,2cm na 25,7cm. Stosować marginesy: górny - 3cm, dolny i oba boczne - 2cm. Nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł publikacji nazwa wydawnictwa w przypadku czasopism lub materiałów konferencyjnych, nazwa wydawcy, rok i miejsce wydania, np.:

1.Kowalski A., Malinowski Z.:World Marine Economy. The Naval Institute Proceedings no.3, Naval Institute Press, Washington 1998.

2.Popov K. Atmosfernoe davlenie i rasprostranenie radiovoln. Radio i sviaz, Moskva 1992