uavconf

Koszt udziału w konferencji

Konferencja jest wydarzeniem bezpłatnym.

Rejestracja uczestników została przedłużona do 24 kwietnia 2024 r. do godz. 9:00

Tekst streszczenia w języku polskim i angielskim prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 roku (poprzez formularz rejestracyjny).

Tekst referatu w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej prosimy przesłać w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 roku.