Bezzałogowe Platformy W Służbach Mundurowych i Transporcie

Wydarzenie współorganizowane było przez Wojskową Akademię Techniczną, Lotniczą Akademię Wojskową i Polski Klub Lotniczy. Dyskutowano nad trendami w rozwoju technologii bezzałogowych i ich zastosowaniami w działaniach służb mundurowych, w sektorze transportu i logistyki.

Konferencję otworzyli Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, w imieniu Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura – Prorektor ds. naukowych LAW dr hab. inż. Paweł Gołda, prof. LAW oraz Prezes Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego Jarosław Paszyn.

Podczas inauguracji obrad list Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odczytał gen. broni w st. spocz. pilot Lech Majewski, pełnomocnik MON ds. lotnictwa. „Rola platform bezzałogowych, zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i wojskowych, jest coraz bardziej znacząca. Widać to szczególnie w konfliktach zbrojnych na całym świecie. Już teraz mamy do czynienia z wykorzystywaniem na masową skalę bezzałogowych statków powietrznych w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Obie strony wykorzystują drony zarówno do zadań bojowych rozpoznania, jak i prostych zadań transportowych. Znaczenia nabierają również bezzałogowce operujący w środowisku wodnym, które osiągają pierwsze sukcesy w walce. Zdalnie kierowane pojazdy lądowe już dziś są podstawowym wyposażeniem pirotechników, odgrywają też rosnącą rolę w zastosowaniach transportowych oraz logistycznych” – wyliczył w liście do uczestników konferencji Wicepremier.

Szef MON podkreślił wagę zagadnień, jakimi są: rozwój platform bezzałogowych, ich nowe zastosowania w obszarach militarnych i cywilnych, a także rosnący zakres ich autonomiczności. Wyraził zadowolenie, że eksperci reprezentujący środowiska naukowe, Wojsko Polskie i sektor prywatny spotkają się, aby rozmawiać na ten temat i przekonanie, że dyskusje te będą źródłem cennych wniosków i pomysłów, które przyczynią się do rozwoju polskiego sektora platform bezzałogowych.

Rektor-Komendant WAT w swoim wystąpieniu inaugurującym konferencję ocenił, że w najbliższej przyszłości platformy bezzałogowe w coraz większym stopniu będą wpływały na usprawnienie wykonywania zarówno zadań ochronnych i obronnych, publicznych, jak i komercyjnych.

„Przyszłość, w której platformy bezzałogowe będą poruszać się w przestrzeni, wokół nas, na szeroką skalę, jeszcze kilka-kilkanaście lat temu traktowane było jako science-fiction, dziś ta rzeczywistość jest dla nas coraz bliższa. Wystarczy wspomnieć, że nie tak dawno w Europie weszły w życie nowe regulacje dotyczące np. ruchu dronów we wspólnej przestrzeni powietrznej. Rozporządzenie w tej sprawie było poprzedzone publikacją tzw. Strategii Dronowej 2.0. Wymienione regulacje są potrzebne przede wszystkim po to, by upowszechnienie nowej technologii – platform bezzałogowych – było nie tylko sprawne, ale również bezpieczne” – powiedział gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak. .

Rektor uznał, że to naukowe spotkanie jest jednym z przedsięwzięć skutecznie przyczyniających się do rozwoju narzędzi, jakimi są drony, ale i legislacji w zakresie ich sprawnego i bezpiecznego wykorzystywania na potrzeby rozwoju gospodarki, cywilizacji, ale przede wszystkim ku jednemu najważniejszemu celowi, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa naszego Państwa, obywateli i granic.

Wystąpienia wprowadzające wygłosili: Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, który omówił prace legislacyjne w obszarze operacji BSP lotnictwa państwowego, Maciej Włodarczyk, Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który zajął się usługami cyfrowymi dla BSP oraz Jarosław Paszyn, który skierował uwagę na koordynację działalności służb w obszarze zabudowanym, w aglomeracjach.

Podczas konferencji „Bezzałogowe Platformy w Służbach Mundurowych i Transporcie” omawiano potencjał i wyzwania związane z wdrażaniem bezzałogowych systemów powietrznych i pojazdów w różnych sektorach.

Naukowcy, przedstawiciele przemysłu, służb mundurowych oraz naukowcy podzielili się wiedzą, doświadczeniami i najlepszymi praktykami związanymi z wykorzystaniem dronów. Eksperci zgodzili się, że integracja tych nowoczesnych rozwiązań z życiem codziennym i sferą profesjonalną otwiera nowe perspektywy dla służb mundurowych, sektora transportu i logistyki. To również inspiracja do współpracy międzysektorowej tym zakresie. Zdaniem uczestników paneli dyskusyjnych w dobie szybkich zmian technologicznych i ewoluujących zagrożeń należy wspólnie szukać innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą efektywność i bezpieczeństwo operacji, a także będą odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze.

Inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa, efektywności i innowacyjności przyszłych systemów bezzałogowych koordynował Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Obrady odbyły się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej.

Moderatorami panelu „Perspektywy wykorzystania bezzałogowych platform w logistyce wojskowej i cywilnej” byli: płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT oraz ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT. W tej części konferencji „Technologie bezzałogowe w logistyce wojskowej” omówił Łukasz Patrejko, a „BSP w kontekście bezpieczeństwa granicy państwowej” zreferował płk dr hab. Rafał Parczewski, prof. WAT. W ramach panelu „Bezzałogowe platformy na współczesnym polu walki” dr hab. inż. Krzysztof Falkowski, prof. WAT, zajął się Autonomicznymi Systemami Powietrznymi.

Pozostałe panele dotyczyły wykorzystania bezzałogowych platform w gospodarce, na rzecz bezpieczeństwa publicznego i w sytuacjach kryzysowych, zasad wykorzystania przestrzeni powietrznej przez drony, ciekawostek prawnych z zakresu ich projektowania, omawiano również proces szkolenia operatorów i pilotów.

Autor Karolina Duszczyk, WAT
fot. Maciej Smolak, LAW

 

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/drony-w-dzialaniach-cywilnych-i-wojskowych-konferencja-w-wat/

https://nauka.law.mil.pl/index.php/pl/nauka-ogloszenia/bezzalogowe-platformy-w-sluzbach-mundurowych-i-transporcie-podumowanie

DSC00503 DSC00553 DSC00565
warszawa 021 warszawa 020 warszawa 022
warszawa 026 warszawa 027 warszawa 029
warszawa 030 warszawa 032 warszawa 033
warszawa 034 warszawa 035 warszawa 038
DSC00668 DSC00694 DSC00706
DSC00715 DSC00726 warszawa 003
warszawa 040 warszawa 004 warszawa 008
warszawa 014 warszawa 016 warszawa 015
warszawa 039 DSC00510 DSC00508
DSC00532 DSC00535 DSC00539
DSC00543 DSC00545 DSC00546
DSC00547 DSC00548 DSC00611
DSC00612 DSC00615 DSC00616
DSC00663 DSC00617 DSC00700
DSC00719 DSC00731 DSC00734
warszawa 001 warszawa 002 warszawa 006
warszawa 036 warszawa 023 warszawa 031
warszawa 025 DSC00700 warszawa 037

 

REJESTRACJA

PATRONAT

 samoloty1  samoloty2

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 PortalMilitarny  ZBiAM  nowa technika wojskowa
 Lotnictwo Aviation International  Magazyn Lotnictwo