uavconf

Urząd Lotnictwa Cywilnego

logoULC

 

Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej
gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR 

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego - gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant WAT

Członkowie:

 1. gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, Rektor-Komendant LAW
 2. dr hab. inż Paweł Gołda, prof. LAW, Prorektor ds. naukowych LAW
 3. płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski, Prorektor ds. wojskowych LAW
 4. płk dr inż. Andrzej Truskowski, prof. LAW, Prorektor ds. kształcenia LAW
 5. dr hab. Adam Wetoszka, prof. LAW, Prorektor ds. studenckich LAW
 6. dr hab. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytet Łazarskiego
 7. płk prof. dr hab. inż. Szymon Mitkow, WAT
 8. dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT
 9. płk rez. dr inż. Adam Rurak, LAW
 10. ppłk rez. dr inż. Witold Sarnowski, LAW
 11. dr hab. inż. Janusz Ćwiklak, prof. LAW
 12. mjr dr inż. Anna Michalska, LAW
 13. dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. LAW
 14. dr hab. inż. Andrzej Komorek, prof. LAW
 15. dr hab. Krzysztof Goniewicz, prof. LAW
 16. dr hab. Waldemar Kawka, prof. LAW
 17. prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, SGH
 18. st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB 
 19. prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
 20. prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski, Politechnika Warszawska
 21. dr hab. inż. Uchroński Piotr, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 22. dr hab inż Leszek Cwojdziński , Airbus Airbus Polska
 23. płk [rez.] nawigator dr inż. Gugała Tomasz, LAW
 24. Piotr Samson, Urząd Lotnictwa Cywilnego
 25. Andrzej Ziółkowski, Urząd Dozoru Technicznego
 26. mgr inż. Andrzej Kotwica, Urząd Lotnictwa Cywilnego
 27. dr inż. Adam Budzyński, GM SYSTEM INTEGRACJA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH Sp. z o. o.

Komitet naukowy konferencji może ulec zmianie

Komitet Organizacyjny

 1. Jarosław Paszyn - Prezes Zarządu PKL
 2. dr hab. inż. Paweł Gołda, prof. LAW
 3. płk prof. dr hab. inż. Szymon Mitkow, WAT
 4. dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT
 5. ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT
 6. ppłk dr Daniel Michalski, LAW
 7. ppłk dr inż. Piotr Leszczyński, WAT
 8. dr Marek Kustra, LAW
 9. Jadwiga Stryczyńska - Wiceprezes PKL, adwokat
 10. mgr inż. Klaudia Mizak, LAW
 11. mgr Agata Bartosik, LAW
 12. mgr Aneta Gawryjołek, LAW

 

Patronat medialny oraz organizacje współpracujące:

 1. Samoloty.pl
 2. Lotniczagieldapracy.pl
 3. portalmilitarny.pl
 4. Nowa Technika Wojskowa
 5. Lotnictwo
 6. Zespół Badań i Analiz Militarnych
 7. Lotnictwo Aviation International