uavconf

Rejestracja elektroniczna

Pola zaznaczone ( * ) są wymagane

  Dane uczestnika  

Proszę wpisać swoje imię.
Please type your full name.
Proszę podać stopień / tytuł naukowy
Proszę podać stopień / tytuł naukowy
Proszę wpisać reprezentowaną instytucję.
Proszę wpisać reprezentowaną instytucję.
Nieprawidłowe dane
Please type your full name.
Niepoprawny adres e-mail.

  Forma udziału w konferencji  

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

  Zgody  

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

  Opłata rejestracyjna  

Konferencja jest wydarzeniem bezpłatnym.

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, przetwarzane są w celu uczestnictwa w konferencji „Bezzałogowe Platformy w Służbach Mundurowych i Transporcie”, oraz podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych w związku z jej realizacją. W przypadku wyrażenia zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku, będzie on wykorzystany w celu publikacji zdjęć lub filmów z konferencji na stronie Uczelni, stronie konferencji, powiązanych portalach społecznościowych czy innych materiałach udostępnionych w związku z konferencją.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  1. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną ujawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Pani danych osobowych będą osoby odwiedzające stronę internetową Uczelni, stronę konferencji, powiązane portale społecznościowe i inne osoby mające dostęp do materiałów udostępnionych w związku z organizacją konferencji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące na rzecz LAW usługi na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres niezbędny do uczestnictwa w konferencji oraz podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych w związku z jej realizacją lub do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wzięcia udziału w konferencji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.