uavconf

Rejestracja przedłużona do 24 kwietnia do godziny 9:00

  

PLAN KONFERENCJI

REJESTRACJA
08.30 - 09.30
OTWARCIE KONFERENCJI
09.30-09.45
Rektor Lotniczej Akademii Wojskowej, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej, Prezes Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego
 WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE

09.45 – 10.35

Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego
„Prace legislacyjne w obszarze operacji BSP lotnictwa państwowego”

Maciej Włodarczyk, Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
„Usługi Cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych”

POLSKI KLUB LOTNICZY: Jarosław Paszyn „UAM i AAM jako element multimodalnego systemu transportu w aglomeracjach. Realizacja zadań i koordynacja działalności służb w obszarze zabudowanym”

PANEL A
10.35-11.30

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM W LOGISTYCE WOJSKOWEJ I CYWILNEJ

Moderatorzy: płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT, ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT

Uczestnicy panelu:
Piotr Gładysz - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
„Logistyczny potencjał bezzałogowych statków powietrznych w wymiarze bezpieczeństwa cywilnego oraz militarnego”

mgr inż. Łukasz Patrejko - Wojskowa Akademia Techniczna
„Technologie bezzałogowe w logistyce wojskowej”

płk dr hab. Rafał Parczewski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
„BSP w kontekście bezpieczeństwa granicy państwowej”

Marian Macander - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
„Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa w lotach BSP”

PANEL B
11:30-13:00

PANEL B1 - AKTUALNE I PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM W GOSPODARCE
Moderatorzy: dr inż. Katarzyna Kostur-Balcerzak, mgr inż. pil. Witold Sokół, LAW

Beata Stelmach-Fita, dr inż. architekt, adiunkt, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
„Nowy wymiar miasta U-Space w kontekście operacji bezzałogowych statków powietrznych na obszarach miejskich”

Janusz Gerszberg
„Digitalizja architektury i dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem UAV metodami fotogrametrycznymi”

Temat: „Systemy analizy i przetwarzania danych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych”

Uczestnicy panelu:
dr hab. inż. Paweł Gołda, prof. LAW
dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. LAW
dr hab. Adam Wetoszka, prof. LAW
mgr Maciej Smolak

PANEL B2 - WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Moderatorzy: Jarosław Paszyn ,PKL

Uczestnicy panelu:
Mikołaj Car, Specjalista Centrum Dronów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
„Rola bezzałogowych statków powietrznych w działaniach ratowniczych”

Daniel Olszewski - Dilcetro
„Drony w zarządzaniu kryzysowym - konstrukcje, cechy, przykłady wykorzystania”

Mateusz Lewandowski, dr hab. Piotr Baczar, prof. AWS – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
„Neutralizator dronów jako innowacyjna forma zapewnienia bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej”

Adrian Słowikowski – Komenda Główna Policji
„Lotnictwo bezzałogowe - nowe technologie w służbie w Policji”

Łukasz Treder - Zastępca kierownika działu ochrony Zakładu Karnego w Czarnem Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku - Służba Więzienna „Bezpieczna przestrzeń powietrzna nad jednostką penitencjarną Służby Więziennej”

PRZERWA KAWOWA
13:00-13:15

PANEL C
PRAWNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY UŻYCIA BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM
13:15 – 15:45

PANEL C1 - ZASADY WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PRZEZ BEZZAŁOGOWE PLATFORMY
Moderatorzy: dr hab. Piotr Kasprzyk

Uczestnicy panelu:
dr inż. Tomasz Balcerzak 
„Uwarunkowania prawne oraz operacyjne możliwości użycia bezzałogowych statków powietrznych w operacjach gaszenia pożarów”

dr Mateusz Osiecki 
„Regulacje w zakresie odpowiedzialności karnej za bezprawne użycie dronów w Stanach Zjednoczonych”

dr Agnieszka Fortońska
„Bezzałogowe statki powietrzne - realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego”

mgr Marta Włodarczyk- Woźniczko 
„Przyszłość Zrównoważonego Transportu: Drony, a cele ESG”

PANEL C2 - CIEKAWOSTKI PRAWNE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I WYKORZYSTANIA BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM
Moderatorzy: Jadwiga Stryczyńska, adwokat, WKB Lawyers, Polski Klub Lotniczy

Uczestnicy panelu:
dr Jarosław Kola, WKB Lawyers i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Zamówienia publiczne jako instrument wspierania rozwoju sektora bezzałogowych statków powietrznych”

radca prawny Mikołaj Doskocz, Kancelaria Lataj Legalnie
„Bezzałogowe i załogowe statki powietrzne – newralgiczne elementy przestrzeni powietrznej, problemy praktyczne”

PANEL D
15:45 – 17:30

PANEL II.D1 - PROCES SZKOLENIA OPERATORÓW I PILOTÓW BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM
Moderatorzy: gen. bryg. pil. dr inż. Ryszard Hać, dr hab. Janusz Ślusarski

Uczestniczy panelu:
• ppłk pil. dr Tomasz Goździcki,
• płk rez. dr Andrzej Marciniuk,
• dr Piotr Olszewski,
• Jarosław Mięsiak,
• mł. bryg. Stefan Ostrowski, Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Łączności KW PSP Białystok

PANEL II.D2 - BEZZAŁOGOWE PLATFORMY NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI
Moderatorzy: Jarosław Paszyn ,PKL

Paneliści:
Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz - Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
"Koncepcja nawigacji wizualnej dla małego bezzałogowego statku powietrznego"
Tomasz Gugała – Lotnicza Akademia Wojskowa

Michał Kuc - Zespołu Platform i Systemów Bezzałogowych w Centrum Balistyki i Systemów Bezzałogowych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia 
„Porównanie możliwości taktycznych Systemów Amunicji Krążącej klasy mikro w odniesieniu do ich konfiguracji”

Krzysztof Falkowski – Wojskowa Akademia Techniczna
„Autonomiczne Systemy Powietrzne”
Jakub Barański
„Drony na Ukrainie - Realne wsparcie krajów zachodnich”

Piotr Kleczyński
„diagnostyka elektrycznych napędów śmigłowych”

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI -DYSKUSJA-PODSUMOWANIE
17:30 – 18:00

Plan konferencji <- pobierz